Strona Główna -> Materiały -> Multiplate

Materiały

Multiplate


Konstrukcje z blachy falistej

Konstrukcje z blachy falistej – siła dzięki elastyczności.

Multiplate to system z ocynkowanych blach falistych tworzących wytrzymałe konstrukcje o różnych profilach, które mogą być wykorzystywane w różnorakich zastosowaniach budowlanych.

Blachy faliste typu Multiplate posiadają na rynku polskim aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Budowy Dróg i Mostów nr AT 2011-02-2699.

Blachy faliste typu Multiplate firmy ASSET produkowane są w wielu grubościach blachy i rozmiarach arkusza. Wybór wykończeń fabrycznych obejmuje ocynkowanie i dodatkowe powłoki. System Multiplate firmy ASSET zapewnia bogaty wybór rozwiązań technicznych projektantowi, a także pozwala na znaczną dowolność w pracach projektowych. Nasi pracownicy techniczni zawsze służą pomocą w ocenianiu wykonalności rozwiązań, nawet jeśli wydają się być bardzo nietypowe.

Konstrukcja

Konstrukcja blach falistych typu Multiplate zapewnia wysoką wytrzymałość na ściskanie tworząc stalowo-ziemne konstrukcje kompozytowe przez przeniesienie obciążeń na otaczającą zasypkę.

Nośność konstrukcyjna uzależniona jest od rozpiętości konstrukcji, grubości ścian i właściwości zasypki. Obciążenia na fundamenty są znacznie zmniejszone w porównaniu z obciążeniami wywieranymi przez sztywne konstrukcje dla podobnych warunków obciążeniowych.

Montaż i instalacja

Blachy faliste typu Multiplate zaprojektowane zostały do współpracy z gruntem, a wytrzymałość konstrukcji zależy od współpracy blach i zasypki. Zasypka jest równie ważna jak blachy, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jej jakość, a także sposób w jaki jest umieszczana nad konstrukcją, pod nią i wokół niej.

ASSET MULTIPLATE to system konstrukcyjny bazujący na wygiętych, galwanizowanych falistych blachach stalowych, które po połączeniu tworzą trwałe konstrukcje, różnych kształtów, z szeregiem zastosowań w budownictwie.

Produkcja ASSET MULTIPLATE wynikła z zapotrzebowania na praktyczny, ekonomiczny system budowlany do zastosowania przede wszystkim w kanałach sklepionych, tunelach podziemnych oraz w innych typach struktur.

W zakładzie produkcyjnym ASSET w Newport w Południowej Walii projektujemy i produkujemy konstrukcje ASSET MULTIPLATE wielu kształtów i rozmiarów, o średnicy/zasięgu od 600mm do zasięgu ponad 12 metrowego.

Konstrukcje ASSET MULTIPLATE tworzą złożone struktury stalowo-ziemne przenosząc obciążenia przyłożone otaczającą zasypką.

Strukturalna pojemność obciążeniowa wynika z rozstawu konstrukcyjnego, grubości ściany oraz właściwości zasypki. Obciążenie podstawy zostaje znacznie zredukowane w porównaniu z obciążeniem wytwarzanym przez sztywne struktury w podobnych warunkach obciążeniowych. Wszechstronność dostępnych kształtów i wielkości konstrukcji ASSET MULTIPLATE oferuje projektantom najszersze możliwości rozwiązań. Nasi pracownicy techniczni są stale gotowi do przedyskutowania możliwych rozwiązań, nawet pozornie najbardziej niezwykłych. Pomagają w wyborze odpowiedniego typu i rozmiaru struktury oraz dostarczają wyliczenia i rysunki techniczne. ASSET MULTIPLATE to szybkość i oszczędność projektu, produkcji i instalacji. ASSET International pracuje zgodnie z systemem kontroli jakości dla MULTIPLATE BS EN ISO 9001:1994. .

Konstrukcje MULTIPLATE - kształty i rozmiary

Struktura Kształt Zakres rozmiarowania Typowe zastosowania
Rury okrągłe Rury okrągłe Przekrój 0.6 - 8.0m Kanały sklepione, tunele podziemne, tunele usługowe lub tunele regeneracyjne
Łuki rur niskoprofilowych Łuki rur niskoprofilowych Zasięg 0.85 - 8.0m Kanały sklepione przy limitowanej wysokości prześwitu
Łuki rur wysokoprofilowych Łuki rur wysokoprofilowych (tunele podziemne) Zasięg 2.5 - 8.0m Kanały sklepione i tunele podziemne pod przejściami podziemnymi dla pieszych, trzody i pojazdów
Elipsa horyzontalna Elipsa horyzontalna Zasięg 1.0 - 8.0m Kanały sklepione, kanały sanitarne i tunele przy limitowanej wysokości prześwitu
Łuk Łuk Zasięg 1.0 - 8.0m Do mostów nad rzekami o kamiennym dnie. Także przy limitowanej wysokości prześwitu, przy dużych wylotach ściekowych i czasami ze względów estetycznych.

Uwaga: MULTIPLATE to system odpowiedni do wykładania struktur uszkodzonych poprzez wewnętrzny montaż, jeżeli istnieje odpowiednia ilość miejsca, lub poprzez przyciągnięcie z zewnątrz kiedy miejsce jest ograniczone. Zaprawa może być dostarczona w celu wypełnienia szczelin obwodowych między nową okładziną a uszkodzoną strukturą. Do specjalnych zastosowań dostarczamy indywidualnie dobrane kształty

ASSET MP200 SUPERSPAN

Struktura Kształt Wielkość
Elipsa Elipsa 6.0 - 12.0m
Łuk niskoprofilowy Łuk niskoprofilowy 6.0 - 12.0m
Łuk wysokoprofilowy Łuk wysokoprofilowy 6.0 - 12.0m

ASSET MP200 Superspan to, jak sama nazwa wskazuje, struktura o większych wymiarach. Cechą specjalną tych konstrukcji jest możliwość wykorzystania przez nie lanych ‘na miejscu’ betonowych belek naporowych. Wytwarza się w ten sposób maksymalne podparcie podłożowe ze strony sąsiadującej sprasowanej zasypki
Przepusty drogowe

Przepusty drogowe

elementy korpusu drogowego lub nasypu budowlanego o zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego konstrukcji

więcej >>
Przejścia dla zwierząt

Przejścia dla zwierząt

budowane ze stalowych blach falistych z wykorzystaniem gruntu jako elementu nośnego

więcej >>
Copyright © 2012 - 2016 Infracon. All rights reserved. Polityka prywatności i cookies.