Strona Główna -> Nadzór inwestorski

Oferta

Nadzór inwestorski


W zakresie nadzoru inwestorskiego oferujemy:

  • reprezentowanie inwestora na budowie,
  • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
  • prowadzenie narad koordynacyjnych zarówno realizacyjnych jak i projektowych,
  • kontrola nad koordynacją projektową, przegląd i opiniowanie projektów wykonawczych (m.in. kontrola obliczeń konstrukcyjnych),
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych oraz robót branżowych instalacyjnych,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i kontrola ich jakości w trakcie realizacji,
  • kontrolowanie rozliczeń budowy,
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń,
  • udział w odbiorach urzędowych do pozwolenia na użytkowanie (Straż Pożarna, Sanepid, Ochrona Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy, Nadzór Budowlany),
Wykonawstwo

Wykonawstwo

kompleksowe wykonanie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej

więcej >>
Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski

reprezentowanie inwestora na budowie, kontrolowanie i odbiór robót budowlanych

więcej >>
Zastępstwo inwestycyjne

Zastępstwo inwestycyjne

negocjowanie i zawieranie umów z wykonawcami robót, rozliczenie końcowe inwestycji

więcej >>
Copyright © 2012 - 2016 Infracon. All rights reserved. Polityka prywatności i cookies.