Strona Główna -> Oferta -> Przepusty drogowe

Oferta

Przepusty drogowe


Przepust drogowy jest budowlą stanowiącą element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego o zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego konstrukcji.

Przepusty przeznaczone są do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus (nasyp) drogi.

Przepusty drogowe Multiplate

Firma INFRACON proponuje wykonanie przepustów drogowych w oparciu o system z blach stalowych MULTIPLATE o przekrojach:

 • Rury okrągłej o średnicy od 1,7m do 8,0m na (specjalne zamówienie)
 • Łuku kołowego o niskim profilu od 1,7m do 8,0m
 • Łuku kołowego o wysokim profilu (profil tunelowy) od 1,7m do 8,0m
 • Elipsy poziomej od 1,7m do 8,0m
 • Elipsy pionowej od 1,7m do 8,0m


a w oparciu o system MP 200 w zakresie rozmiarowym od 6 do 12 metrów o przekrojach

 • Elipsy
 • Łuku kołowego o niskim profilu
 • Łuku kołowego o wysokim profilu


lub w oparciu o system z blach stalowych STREN – COR o przekrojach:

 • Rury okrągłej o średnicy od 8,45m do 15,77m
 • Łuku standardowego o rozpiętości od 6,990m do 20,00m i wysokości od 3,495m do 8,930m.
 • Łuku o wysokim profilu o rozpiętości od 9,190m do 15,110m i wysokości od 4,585m do 8,690m.
 • Łuku o średnim profilu o rozpiętości od 8,000m do 20,00m i wysokości od 3,500m do 8,000m.
 • Łuku o niskim profilu o rozpiętości od 8,000m do 20,00m i wysokości od 3,500m do 8,000m.
 • Przepustu skrzyniowego o rozpiętości od 3,170m do 12,315 m i wysokości od 1,180m do 3,555m.Przepusty drogowe

Przepusty drogowe

elementy korpusu drogowego lub nasypu budowlanego o zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego konstrukcji

więcej >>
Przejścia dla zwierząt

Przejścia dla zwierząt

budowane ze stalowych blach falistych z wykorzystaniem gruntu jako elementu nośnego

więcej >>
Copyright © 2012 - 2016 Infracon. All rights reserved. Polityka prywatności i cookies.