Strona Główna -> Realizacje -> Zagórze Brańkówka

Realizacje

Zagórze Brańkówka - dwa przepusty z blachy falistej typu MultiPlate


Dwa przepusty z blachy falistej typu Multiplate MP200 realizowane w ramach projektu „Budowa dróg gminnych klasy „D” Zagórze Brańkówka, Etap I w km 0+000 – 0+826,62 i Etap IV w km 0+398,72 – 0+640 oraz: - remont odcinka drogi zbiorczej w m. Skawce (zjazd z drogi krajowej nr 28 w km 8+110) z przebiegiem trasy od włączenia drogi wewnętrznej kategorii D przed mostem nr 8 w ciągu drogi krajowej w m. Skawce w km 0+000 – 0+490, remont drogi kat. L Zielona – Rzycki o nawierzchni asfaltowej od km 0+000 do 0+50 w gm. Mucharz pow. wadowicki, woj. małopolskie.

Zastosowano blachy faliste firmy ASSET o nazwie MULTIPLATE MP200 o korugacji 200x55mm i grubości blach 6mm.

Obiekt był realizowany przez 1 miesiąc.

Charakterystyka obiektu:

  • Klasa obciążenia C
  • Wysokość konstrukcji 2 x 6,24m
  • Szerokość konstrukcji 2 x 9,01m
  • Całkowita długość konstrukcji stalowych z blach MULTIPLATE MP200 – 2 x 37,28m
  • Blachy MULTIPLATE MP200, fala 200x55mm, 6mm grubości
  • Zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk 85μm
  • Zabezpieczenie antykorozyjne malowanie 200μmPrzepusty drogowe

Przepusty drogowe

elementy korpusu drogowego lub nasypu budowlanego o zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego konstrukcji

więcej >>
Przejścia dla zwierząt

Przejścia dla zwierząt

budowane ze stalowych blach falistych z wykorzystaniem gruntu jako elementu nośnego

więcej >>
Copyright © 2012 - 2016 Infracon. All rights reserved. Polityka prywatności i cookies.