Strona Główna -> Wykonawstwo

Oferta

Zastępstwo inwestycyjne


W zakresie zastępstwa inwestycyjnego przejmujemy:

 • reprezentowanie Inwestora w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • współpracę z projektantem w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego,
 • weryfikację projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji,
 • negocjowanie i zawieranie umów z wykonawcami robót,
 • przekazanie wykonawcom placu budowy oraz dokumentacji projektowej,
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie doprowadzenia mediów,
 • uzgadnianie z Inwestorem wprowadzanych zmian na etapie realizacji,
 • prowadzenie spraw związanych z ekonomią budowy w tym rozliczanie prac podwykonawców,
 • nadzorowanie prób technicznych i dokonywanie odbiorów poszczególnych zakresów robót,
 • skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
 • rozliczenie końcowe inwestycji,
 • prowadzenie spraw związanych z rękojmią i gwarancją.
Wykonawstwo

Wykonawstwo

kompleksowe wykonanie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej

więcej >>
Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski

reprezentowanie inwestora na budowie, kontrolowanie i odbiór robót budowlanych

więcej >>
Zastępstwo inwestycyjne

Zastępstwo inwestycyjne

negocjowanie i zawieranie umów z wykonawcami robót, rozliczenie końcowe inwestycji

więcej >>
Copyright © 2012 - 2016 Infracon. All rights reserved. Polityka prywatności i cookies.